Via onderstaande link kunt u ons protocol "Omgaan met elkaar" lezen, waarin specifiek beschreven wordt hoe wij op CBS Het Baken met elkaar om willen gaan. Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen zich "thuis" voelen op school. Elk kind moet zich veilig en vertrouwd voelen en elke dag met plezier naar school gaan. Via de link kunt u lezen hoe wij dit willen bewerkstelligen.


Protocol omgaan met elkaar