Ouderbetrokkenheid op Het Baken

‘Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders’.

Door een goede samenwerking tussen ouders en school kunnen leerlingen beter presteren in een veilige en harmonieuze omgeving en daar heeft ieder kind recht op.

Wij willen een school zijn waar kinderen samen met u als ouders en verzorgers welkom zijn. De totale ontwikkeling van uw kind zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Verwachtingen

Wat kunnen ouders van de school verwachten?

·         Wij praten met respect over ouders en kinderen;

·         Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders zich welkom, veilig en vertrouwd voelen;

·         Wij zorgen voor een goed leef- en leerklimaat door aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen;

·         Wij informeren u regelmatig over de ontwikkeling van uw kind;

·         Wij maken met ouders/verzorgers met vragen, binnen een week een afspraak;

·         Wij informeren ouders altijd over de extra zorg die aan de kinderen wordt gegeven.

 
Wat verwachten wij van de ouders?

·         Dat ouders met respect praten over school, andere leerlingen en leerkrachten;

·         Dat ouders belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavonden en 10 minuten gesprekken;

·         Dat ouders belangstelling tonen voor het schoolwerk van de kinderen en de kinderen aanmoedigen;

·         Dat ouders er op toezien dat de kinderen op tijd op school zijn;

·         Dat ouders er voor zorgen dat de kinderen verzorgd en uitgerust op school komen;

·         Dat ouders relevante informatie voor de ontwikkeling van kinderen doorgeven aan de school.