Overblijven op CBS Het Baken.

 

Informatie voor ouders/verzorgers.

Als u tussen 12.00 uur en 13.00 uur niet zelf in staat bent uw kind(eren) op te halen voor het middageten, biedt CBS Het Baken u de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven.

Door middel van deze folder willen wij u informeren over de procedure en afspraken rondom het overblijven.

 

Organisatie.

Het overblijven op CBS Het Baken gebeurt onder leiding van vaste, betaalde overblijfkrachten. Op dit moment bestaat het team uit 7 overblijfkrachten. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten, houden toezicht bij het spelen en dragen zorg voor een prettige sfeer zodat uw kind zich thuis voelt. De meeste overblijfkrachten hebben een cursus gevolgd om de kinderen tijdens het overblijven op een goede manier te kunnen begeleiden.

Voor een groep van 15 kinderen is er 1 overblijfkracht aanwezig. Is de groep groter dan wordt het overblijven door 2 overblijfkrachten begeleidt.

Uw kind kan overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur.

 

Hoe gaat het overblijven?

Voordat de kinderen om 12.00 uur in de overblijfruimte gaan zitten gaan zij naar de WC. Wanneer er een groot aantal kinderen overblijft dan wordt de groep gesplitst. De kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) zitten aan de tafels in de hal bij de ingang van de onderbouw. De kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zitten in het speellokaal. Bij iedere groep is een overblijfkracht aanwezig.

Voor en na het eten zijn de kinderen een moment stil en wordt er samen gebeden.

Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de lunch van uw kind. Toch vragen wij u uw kind liever geen snoep of chips en dergelijke mee te geven. Ook tijdens het overblijven denken we aan de gezondheid van de kinderen. Het is daarom beter om naast brood als extraatje iets hartigs zoals worst, kaas of fruit mee te geven. Met de kinderen spreken we af dat er sowieso eerst 1 boterham wordt gegeten. Het eten dat overblijft neemt uw kind weer mee terug in het trommeltje. Op die manier weet u wat uw kind tussen de middag gegeten heeft.

Na de maaltijd wordt er – afhankelijk van het weer – binnen of buiten gespeeld. Er is op school zowel voor binnen als buiten materiaal aanwezig waar de kinderen tijdens het overblijven mee kunnen spelen.

De overblijfkrachten houden tot 13.00 uur toezicht, daarna dragen ze de zorg en begeleiding van de kinderen weer over aan de leerkrachten. Eventuele bijzonderheden of incidenten die zich tijdens het overblijf hebben voorgedaan dragen zij over aan de leerkracht.

 

We vinden het belangrijk dat overblijven voor de kinderen leuk, gezellig en ontspannen is. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt en deze voor de kinderen opgeschreven. Deze ‘spelregels’ (Hoe overleef ik…Overblijven) hangen in de overblijfruimte op de grijze kast en vindt u achterin deze folder. Om uw kind voor te bereiden op de overblijfsituatie is het fijn om deze spelregels samen met uw kind door te nemen.

Mocht u in de gelegenheid zijn, dan bent u ook van harte welkom om een keer samen met uw kind mee te eten op school. Zo weet u hoe het er tijdens het overblijven aan toe gaat en wordt het – voor u en uw kind – leuker om na de schooldag te praten over wat het kind mee gemaakt heeft.

Wilt u de overblijfkracht ruim van te voren laten weten wanneer u aanwezig wilt zijn om te voorkomen dat er meerdere ouders/verzorgers tegelijk mee eten.

 

Incidenten.

Tijdens het overblijven gelden de algemene schoolregels die bekend zijn bij de kinderen.

Het kan gebeuren dat er zich tijdens het overblijven een incident voor doet waar één of meerdere kinderen bij betrokken zijn en op hun gedrag worden aangesproken (denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, ongehoorzaam of storend gedrag). In het belang van de andere kinderen die gebruik maken van het overblijven, bespreken de overblijfkrachten het incident en gedrag van het betreffende kind met de leerkracht. Het kan voorkomen dat het betreffende kind voor een moment uit de overblijfgroep gehaald wordt. De overblijfkracht probeert samen met het kind en eventueel de leerkracht weer afspraken te maken met als doel het kind weer mee te laten doen met de groep. Wanneer dit gedrag herhaaldelijk optreedt, kan er een gele kaart (waarschuwing) gegeven worden. Mocht dit aan de orde zijn bij uw kind en er geregeld sprake zijn van moeilijkheden tijdens het overblijven dan wordt u hier door de leerkracht over geïnformeerd.

U wilt uw kind laten overblijven, hoe werkt dit?

Bij deze folder treft u een aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven of uw kind incidenteel of op vaste dagen overblijft. Blijft u kind op een vaste dag over dan komt zijn/haar naam op een lijst te staan. Blijft uw kind op die dag een keer niet over dan moet hij/zij voor 8.30 uur afgemeld worden. Dit kan telefonisch of door een notitie in de overblijfagenda. Deze agenda ligt op de grijze kast onder de televisie in de koffieruimte.

Wanneer uw kind incidenteel overblijft dient u voor 8.30 uur de naam van het kind in de overblijfagenda bij de datum dat het kind overblijft te schrijven.

Wanneer uw kind niet overblijft, maar met een vriendje/vriendinnetje mee naar huis gaat moet dit door één van de ouders/verzorgers aan de overblijfkracht/school doorgegeven worden..

Het is voor de organisatie van het overblijven belangrijk dat wij om 8.30 uur weten op hoeveel kinderen we tussen de middag kunnen rekenen.

 

Kosten.

De kosten voor het overblijven zijn 1,50 euro per kind per keer. Heeft u meerdere kinderen die gebruik maken van het overblijven dan betaald u maximaal voor 2 kinderen (in totaal maximaal 3,00 euro).

Tijdens het overblijven wordt er een aanwezigheidslijst ingevuld. Op basis van de aanwezigheidslijsten stelt de coördinator aan het eind van de maand het aantal keren vast dat uw kind van het overblijven gebruik heeft gemaakt. Wanneer u uw kind niet (voor 8.30 uur) heeft afgemeld zijn wij genoodzaakt om de kosten voor het overblijven toch in rekening te brengen.

De rekening ontvangt u maandelijks per mail. Mocht u alsnog een papieren rekening willen dan kunt u dit aangeven. Op de rekening staat het rekeningnummer vermeld waar het bedrag op overgemaakt kan te worden.

 

Bijzonderheden.

Medische bijzonderheden, advies, instructies of mededelingen aangaande uw kind kunt u vermelden op het aanmeldingsformulier. Natuurlijk kunt u dit ook altijd mondeling aan één van de overblijfkrachten of de leerkracht doorgeven. Mocht u van uw kind de indruk krijgen dat er tijdens het overblijven iets is gebeurd waar hij/zij mee rondloopt, aarzel dan niet om dit met de overblijfkrachten en/of de leerkracht te bespreken. Een goede samenwerking tussen overblijfkrachten, leerkrachten en ouders/verzorgers draagt er toe bij dat de kinderen met plezier overblijven.

Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u altijd terecht bij één van de overblijfkrachten of leerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het overblijfteam van CBS Het Baken:

 

Corrie Prins (coördinatie)

Sandra van der Pluijm
Kari van der Pluijm 

Henrieke Boels en Dicky den Boef (administratie)