Momenteel werken wij aan een nieuwe visie. Binnen dit proces houden we onze huidige visie kritisch onder de loep en oriënteren we ons op aanvullingen en verbeterpunten die treffender duiden waar wij als team voor staan en wat wij onze leerlingen mee willen geven tijdens hun basisschoolperiode op CBS Het Baken. Zodra dit proces goed doorlopen is zal de onderstaande visie aangepast worden.

Visie

Ieder kind is welkom op CBS Het Baken. Of dit nou een kind is dat voor het eerst komt kijken bij de kleuters of een kind dat overstapt van een andere school. Ieder kind mag er zijn en dat zullen ze bij ons op school ervaren. 
       

Het Baken

Onze naam is belangrijk voor ons. Wij willen namelijk ook echt een baken zijn voor onze leerlingen. Een baken is iets dat ervoor zorgt dat je op de juiste koers blijft, met jouw eigen doelen voor ogen. CBS Het Baken is een veilige plek, waar kinderen in alle rust kunnen leren en hun eigen talenten mogen ontdekken. Onze school ondersteunt de leerlingen bij elke stap op weg naar hun dromen, ook als die verder reiken dan de horizon.

Boeiend, bijzonder, betrokken

Het onderwijs op CBS Het Baken is boeiend, bijzonder en betrokken. Boeiend, omdat we onze lesstof zo aanbieden, dat het interessant wordt voor de kinderen. Een breed aanbod zorgt voor een brede ontwikkeling. We proberen bijzonder te zijn in de gewone dingen die van grote waarde zijn. Dat merk je aan de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Hierbij proberen we ze mooie universele waarden mee te geven, die we leren uit Bijbelse verhalen.

Betrokkenheid is voor ons ook heel belangrijk, want uiteindelijk maken we samen de school. CBS Het Baken is betrokken bij zowel de leerlingen, als de ouders, als het dorp waar de school in staat. Daarom doen we ons best om je kind en diens omgeving beter te leren kennen.

VCO

CBS Het Baken is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien als waardevol mens in de wereld.