Onze visie

'Veilig samen je eigen koers varen'

Op Het Baken leren we kinderen hun eigen koers te varen. Om tot leren te komen en te kunnen groeien is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Het pedagogische klimaat is voor ons belangrijk. Wij hebben daarom veel aandacht voor de kinderen en hun ouders. Dit doen we door de kinderen te begroeten en gesprekken met hen te voeren. Ook hebben we regelmatig contact met ouders over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. Wij zijn zichtbaar op het plein en stellen vragen aan kinderen over hun welbevinden op school.

Samenwerken doen wij met ouders, kinderen en als team. In de klassen wordt samengewerkt aan opdrachten. Regelmatig gebruiken we coöperatieve werkvormen om de kinderen te laten samen werken. Met ouders organiseren we activiteiten en voeren we gesprekken. In het team leren we van en met elkaar. We bezoeken elkaar in de klas en overleggen over het onderwijs. Ook werken wij samen met het Voortgezet Onderwijs, Schoolverpleegkundige, het zorgteam VESTE en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ieder kind vaart zijn eigen koers. We kijken samen naar de onderwijsbehoeften van elk kind en passen waar nodig het aanbod aan. Elk kind verdient het dat we kijken naar zijn mogelijkheden en dat we die inzetten om hen optimaal te laten groeien. Voorop staan de basisvakken lezen, rekenen en taal. Daarnaast is burgerschap belangrijk en besteden we aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden. Wij willen kinderen voorbereiden op hun eigen plek in deze maatschappij. Wij stimuleren en motiveren leerlingen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ze leren plannen en taken zelfstandig uit te voeren. We gaan met hen in gesprek over hun leerproces en welbevinden. Samen denken we na over de volgende stap en reflecteren we op wat is geweest. Feedback is daarbij een krachtige bron om in te zetten. Dit doen we zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen, hun eigen koers kunnen varen en kunnen groeien. 

Mocht u benieuwd zijn naar de rest van onze visie, dan kunt u de uitgebreide versie vinden in onderstaand document. 
Visiedocument CBS Het Baken 2022.pdf