Via onderstaande link kunt u ons anti-pestprotocol lezen, waarin specifiek beschreven wordt wat wij zien als pestgedrag en hoe wij dat op CBS Het Baken willen voorkomen en aanpakken.


Anti-pestprotocol