Oudercommissie

 

De oudercommissie heeft als doel dat zij door middel van haar activiteiten een bijdrage levert aan het zo goed mogelijk functioneren van het onderwijs op onze school. Jaarlijks komen ze zo'n zeven keer bijeen om te vergaderen, Gerda Deinum schuift hier namens ons team dan bij aan. Zij brengt vervolgens verslag uit aan ons team en benaderd collega's om mee te helpen bij de activiteiten.

De taak van de oudercommissie is in drieën te splitsen:
1. Het meewerken aan activiteiten in en rondom de school. 
2. Het bevorderen van het contact tussen ouders en school, o.a. door het organiseren van ouderavonden en festiviteiten voor ouders, leerlingen en personeel. 
3. Meedenken en -praten over nieuwe ontwikkelingen binnen de school en zo nodig ondersteuning bieden hierin.

In de schoolkrant brengt de oudercommissie vaak verslag uit van haar activiteiten die plaats hebben gevonden en die nog staan gepland.   

Onze oudercommissie wordt gevormd door:
- Mariëlle Timmer - Drenth (voorzitter)
- Greetje Hesseling 
- Jannet Hillenga 
- Marieke Rozendaal 
- Marije Evers
- Lizeth Tuenter
- Anne-Willem de Haan
- Hymke Meis
- Dina Groen
- Ina Velema (namens team);